Over C.S.G. Gica

Gica is het gezelligste studentenkoor van Groningen! Het koor bestaat al meer dan 55 jaar en heeft in die periode veel verschillende klassieke muziek gezongen: van Bach en Händel tot Britten, Fauré en Whitacre. Vaak a capella, maar ook regelmatig begeleid door orgel, piano of ensemble. De naam Gica is een afkorting van Gaudete In Cantando (latijn voor “verheugt u in het zingen”), en dat doen we: elke week op donderdagavond en tijdens de twee of meer concerten die we jaarlijks geven.

De leden bepalen zelf welke stukken Gica zingt: elk halfjaar wordt er gestemd voor het volgende project. Op deze manier zingen we een heel gevarieerd repertoire (zie ook: Wat Gica Zong). Gica staat al meer dan tien jaar onder leiding van dirigent David van Roijen, die zelf als student ook bij Gica zong.

Iedereen is welkom bij Gica: er worden geen audities gehouden. Naast het zingen is er bovendien een hoop gezelligheid. Je leert de leden van je stemgroep (sopraan, alt, tenor of bas) beter kennen tijdens de stemgroepavonden en de afgelopen jaren werd er onder leiding van de activiteitencommissie onder andere geschaatst, films gekeken, wijnen geproefd, gezwommen, gegeten, gefeest en gedanst. Terugkerende activiteiten zijn het gezamenlijk sinterklaas vieren en een cycling dinner.