Bestuur 2023-2024

Voorzitter: Meike Borst
Secretaris: Mare Hartman
Penningmeester: Felix Visser
Commissaris Intern & Extern: Krijn van Alten