Concerten

Gica geeft twee tot vier keer per jaar een concert: het Winterproject voeren we (een of twee keer) uit in februari en het Zomerproject in juni. In de Keiweek zingen we een aantal stukken en vlak voor de kerstvakantie zingen we kerstliedjes in de stad. Daarnaast heeft Gica soms een extra project: een korenfestival, een project van de universiteit of een andere samenwerking.

Winterconcert 2017: Save Our Souls

Op 3 en 4 februari 2017 geven we onze jaarlijkse winterconcerten in respectievelijk de Pelikaankerk in Leeuwarden en de San Salvatorkerk in Groningen. In dit project, getiteld ‘Save Our Souls’, verkennen we de diepten van de zee aan de hand van romantische en moderne stukken geïnspireerd door het zilte nat: de gevaren voor de schippers, de zorgen van wie thuis achterblijft en het smeken om een behouden vaart.

Open repetities

Op 9 en 16 februari 2017 worden er weer open repetities gehouden in de Oosterkerk (E. Thomassen à Thuessinklaan 1) in Groningen. Heb je altijd al willen weten hoe het is om in een studentenkoor mee te zingen? Kom dan gerust eens geheel vrijblijvend langs bij deze open repetities!